Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Această imagine conţine...
Tässä kuvassa näkyy...
Kuvan esittely
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Forma graficului demonstrează că...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figura...reprezintă...
Kaavio ... edustaa...
Kaavion alla oleva teksti
Figura...arătând...
Kuva ... näyttää...
Kaavion alla oleva teksti
Diagrama...exprimând...
Kaavio ... tarkastelee...
Kaavion alla oleva teksti
Diagrama...reprezentând...
Kaavio ... esittää...
Kaavion alla oleva teksti