Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Această imagine conţine...
Dentro de la figura se encuentra...
Kuvan esittely
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Forma graficului demonstrează că...
La forma del gráfico demuestra que...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figura...reprezintă...
La figura... representa...
Kaavion alla oleva teksti
Figura...arătând...
La figura... muestra...
Kaavion alla oleva teksti
Diagrama...exprimând...
El diagrama... analiza...
Kaavion alla oleva teksti
Diagrama...reprezentând...
El diagrama... representa...
Kaavion alla oleva teksti