Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
The graphs show a plateau at the level of…
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Această imagine conţine...
Within the picture is contained…
Kuvan esittely
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
This diagram represents…and therefore shows that…
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Forma graficului demonstrează că...
The shape of the graph demonstrates that…
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
The graph can thus be used to predict…
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figura...reprezintă...
Figure…representing…
Kaavion alla oleva teksti
Figura...arătând...
Figure…showing…
Kaavion alla oleva teksti
Diagrama...exprimând...
Diagram…examining…
Kaavion alla oleva teksti
Diagrama...reprezentând...
Diagram…depicting…
Kaavion alla oleva teksti