Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
L'image contient...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Kuvan esittely
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La forme du graphique démontre que...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figure...représentant...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Kaavion alla oleva teksti
Figure...montrant...
... figürü ...'i gösteriyor.
Kaavion alla oleva teksti
Diagramme...examinant...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Kaavion alla oleva teksti
Diagramme...indiquant...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Kaavion alla oleva teksti