Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
L'image contient...
Această imagine conţine...
Kuvan esittely
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La forme du graphique démontre que...
Forma graficului demonstrează că...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figure...représentant...
Figura...reprezintă...
Kaavion alla oleva teksti
Figure...montrant...
Figura...arătând...
Kaavion alla oleva teksti
Diagramme...examinant...
Diagrama...exprimând...
Kaavion alla oleva teksti
Diagramme...indiquant...
Diagrama...reprezentând...
Kaavion alla oleva teksti