Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Rysunek zawiera...
V obrázku je obsažen(a)...
Kuvan esittely
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Z kształtu wykresu wynika, że...
Tvar grafu ukazuje, že...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Rysunek... przedstawia...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Kaavion alla oleva teksti
Rysunek... pokazuje...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram...bada...
Diagram... zkoumá...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... zobrazowuje...
Diagram... znázorňuje
Kaavion alla oleva teksti