Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Rysunek zawiera...
Bilden visar ...
Kuvan esittely
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Z kształtu wykresu wynika, że...
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Rysunek... przedstawia...
Figur ... respresenterar ...
Kaavion alla oleva teksti
Rysunek... pokazuje...
Figur ... visar ...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram...bada...
Diagram ... undersöker ...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... zobrazowuje...
Diagram ... skildrar ...
Kaavion alla oleva teksti