Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Rysunek zawiera...
A figura contém...
Kuvan esittely
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Z kształtu wykresu wynika, że...
A forma do diagrama demonstra que...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Rysunek... przedstawia...
Figura...representando...
Kaavion alla oleva teksti
Rysunek... pokazuje...
Figura...mostrando...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram...bada...
Diagrama...examinando...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... zobrazowuje...
Diagrama...representando...
Kaavion alla oleva teksti