Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Rysunek zawiera...
La bildo montras...
Kuvan esittely
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Z kształtu wykresu wynika, że...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Rysunek... przedstawia...
Figuro... reprezente...
Kaavion alla oleva teksti
Rysunek... pokazuje...
Figuro... montrante...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram...bada...
Diagramo... ekzamenante...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... zobrazowuje...
Diagramo... prezente...
Kaavion alla oleva teksti