Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
A figura contém...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Kuvan esittely
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
A forma do diagrama demonstra que...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figura...representando...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Kaavion alla oleva teksti
Figura...mostrando...
... figürü ...'i gösteriyor.
Kaavion alla oleva teksti
Diagrama...examinando...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Kaavion alla oleva teksti
Diagrama...representando...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Kaavion alla oleva teksti