Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
A figura contém...
Billedet indeholder...
Kuvan esittely
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
A forma do diagrama demonstra que...
Grafens facon demonstrerer at...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figura...representando...
Figur... repræsenterer...
Kaavion alla oleva teksti
Figura...mostrando...
Figur... viser...
Kaavion alla oleva teksti
Diagrama...examinando...
Diagram... undersøger...
Kaavion alla oleva teksti
Diagrama...representando...
Diagram... skildrer...
Kaavion alla oleva teksti