Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
A figura contém...
Rysunek zawiera...
Kuvan esittely
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
A forma do diagrama demonstra que...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figura...representando...
Rysunek... przedstawia...
Kaavion alla oleva teksti
Figura...mostrando...
Rysunek... pokazuje...
Kaavion alla oleva teksti
Diagrama...examinando...
Diagram...bada...
Kaavion alla oleva teksti
Diagrama...representando...
Diagram... zobrazowuje...
Kaavion alla oleva teksti