Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
La bildo montras...
Kuvan esittely
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figuro... reprezente...
Kaavion alla oleva teksti
Το σχήμα... δείχνει...
Figuro... montrante...
Kaavion alla oleva teksti
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagramo... ekzamenante...
Kaavion alla oleva teksti
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagramo... prezente...
Kaavion alla oleva teksti