Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
图表显示在...水平下保持稳定
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
图片中包含...
画像は・・・・を含んでいる。
Kuvan esittely
该图表显示,...至...期间,...比...多
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

图表表明...,因此得出...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
图表的变化表明...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
图中有明确的分布模式,这意味着...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
因此,该图表可以用来预测...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

数字...代表...
図・・・・は・・・・を表しています。
Kaavion alla oleva teksti
数字...表示...
図・・・・は・・・・を表している。
Kaavion alla oleva teksti
示图...表示...
図・・・・は・・・・を説明している。
Kaavion alla oleva teksti
示图...描绘...
図・・・・は・・・・を示している。
Kaavion alla oleva teksti