Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
画像は・・・・を含んでいる。
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Kuvan esittely
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
このグラフから・・・・ということが予想できる。
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

図・・・・は・・・・を表しています。
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Kaavion alla oleva teksti
図・・・・は・・・・を表している。
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Kaavion alla oleva teksti
図・・・・は・・・・を説明している。
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Kaavion alla oleva teksti
図・・・・は・・・・を示している。
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Kaavion alla oleva teksti