Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
图表显示在...水平下保持稳定
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
画像は・・・・を含んでいる。
图片中包含...
Kuvan esittely
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
该图表显示,...至...期间,...比...多
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
图表表明...,因此得出...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
图表的变化表明...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
图中有明确的分布模式,这意味着...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
このグラフから・・・・ということが予想できる。
因此,该图表可以用来预测...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

図・・・・は・・・・を表しています。
数字...代表...
Kaavion alla oleva teksti
図・・・・は・・・・を表している。
数字...表示...
Kaavion alla oleva teksti
図・・・・は・・・・を説明している。
示图...表示...
Kaavion alla oleva teksti
図・・・・は・・・・を示している。
示图...描绘...
Kaavion alla oleva teksti