Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
L'immagine mostra...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Kuvan esittely
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La figura riportata sul grafico dimostra come...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

L'immagine... rappresenta...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Kaavion alla oleva teksti
L'immagine... mostra...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Kaavion alla oleva teksti
Il diagramma... spiega...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Kaavion alla oleva teksti
Il diagramma...rappresenta...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Kaavion alla oleva teksti