Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
L'immagine mostra...
Tässä kuvassa näkyy...
Kuvan esittely
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

L'immagine... rappresenta...
Kaavio ... edustaa...
Kaavion alla oleva teksti
L'immagine... mostra...
Kuva ... näyttää...
Kaavion alla oleva teksti
Il diagramma... spiega...
Kaavio ... tarkastelee...
Kaavion alla oleva teksti
Il diagramma...rappresenta...
Kaavio ... esittää...
Kaavion alla oleva teksti