Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Графики изображают прямую на уровне...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
De afbeelding bevat ...
На рисунке мы можем увидеть...
Kuvan esittely
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Форма графика показывает, что...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Afbeelding ... geeft ... weer.
... обозначает
Kaavion alla oleva teksti
Afbeelding ... toont ...
... обозначает
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... onderzoekt ...
Диаграмма... рассматривает...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... beschrijft ...
Диаграмма... изображает...
Kaavion alla oleva teksti