Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
De afbeelding bevat ...
V obrázku je obsažen(a)...
Kuvan esittely
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Tvar grafu ukazuje, že...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Afbeelding ... geeft ... weer.
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Kaavion alla oleva teksti
Afbeelding ... toont ...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram... zkoumá...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... znázorňuje
Kaavion alla oleva teksti