Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
De afbeelding bevat ...
Această imagine conţine...
Kuvan esittely
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Forma graficului demonstrează că...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figura...reprezintă...
Kaavion alla oleva teksti
Afbeelding ... toont ...
Figura...arătând...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... onderzoekt ...
Diagrama...exprimând...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... beschrijft ...
Diagrama...reprezentând...
Kaavion alla oleva teksti