Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
De afbeelding bevat ...
L'image contient...
Kuvan esittely
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
La forme du graphique démontre que...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figure...représentant...
Kaavion alla oleva teksti
Afbeelding ... toont ...
Figure...montrant...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramme...examinant...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... beschrijft ...
Diagramme...indiquant...
Kaavion alla oleva teksti