Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
De afbeelding bevat ...
A figura contém...
Kuvan esittely
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
A forma do diagrama demonstra que...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figura...representando...
Kaavion alla oleva teksti
Afbeelding ... toont ...
Figura...mostrando...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... onderzoekt ...
Diagrama...examinando...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... beschrijft ...
Diagrama...representando...
Kaavion alla oleva teksti