Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bilden visar ...
Kuvan esittely
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

आकार... ...का वर्णन करता है.
Figur ... respresenterar ...
Kaavion alla oleva teksti
यह आकार ...दिखाता है.
Figur ... visar ...
Kaavion alla oleva teksti
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Diagram ... undersöker ...
Kaavion alla oleva teksti
यह आकार ...दिखाता है.
Diagram ... skildrar ...
Kaavion alla oleva teksti