Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
इस चित्र में दिखाई देता है...
De afbeelding bevat ...
Kuvan esittely
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

आकार... ...का वर्णन करता है.
Afbeelding ... geeft ... weer.
Kaavion alla oleva teksti
यह आकार ...दिखाता है.
Afbeelding ... toont ...
Kaavion alla oleva teksti
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Diagram ... onderzoekt ...
Kaavion alla oleva teksti
यह आकार ...दिखाता है.
Diagram ... beschrijft ...
Kaavion alla oleva teksti