Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
La bildo montras...
Rysunek zawiera...
Kuvan esittely
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figuro... reprezente...
Rysunek... przedstawia...
Kaavion alla oleva teksti
Figuro... montrante...
Rysunek... pokazuje...
Kaavion alla oleva teksti
Diagramo... ekzamenante...
Diagram...bada...
Kaavion alla oleva teksti
Diagramo... prezente...
Diagram... zobrazowuje...
Kaavion alla oleva teksti