Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
图表显示在...水平下保持稳定
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
La bildo montras...
图片中包含...
Kuvan esittely
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
图表表明...,因此得出...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La formo de la grafeo pruvas, ke...
图表的变化表明...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
因此,该图表可以用来预测...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figuro... reprezente...
数字...代表...
Kaavion alla oleva teksti
Figuro... montrante...
数字...表示...
Kaavion alla oleva teksti
Diagramo... ekzamenante...
示图...表示...
Kaavion alla oleva teksti
Diagramo... prezente...
示图...描绘...
Kaavion alla oleva teksti