Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Dentro de la figura se encuentra...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Kuvan esittely
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La forma del gráfico demuestra que...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Así, con el gráfico podemos predecir...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

La figura... representa...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Kaavion alla oleva teksti
La figura... muestra...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Kaavion alla oleva teksti
El diagrama... analiza...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Kaavion alla oleva teksti
El diagrama... representa...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Kaavion alla oleva teksti