Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Dentro de la figura se encuentra...
Billedet indeholder...
Kuvan esittely
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La forma del gráfico demuestra que...
Grafens facon demonstrerer at...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Así, con el gráfico podemos predecir...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

La figura... representa...
Figur... repræsenterer...
Kaavion alla oleva teksti
La figura... muestra...
Figur... viser...
Kaavion alla oleva teksti
El diagrama... analiza...
Diagram... undersøger...
Kaavion alla oleva teksti
El diagrama... representa...
Diagram... skildrer...
Kaavion alla oleva teksti