Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Dentro de la figura se encuentra...
تحتوي الصورةُ على...
Kuvan esittely
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La forma del gráfico demuestra que...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Así, con el gráfico podemos predecir...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

La figura... representa...
الشكل... يمثل...
Kaavion alla oleva teksti
La figura... muestra...
الشكل... يبيّن...
Kaavion alla oleva teksti
El diagrama... analiza...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Kaavion alla oleva teksti
El diagrama... representa...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Kaavion alla oleva teksti