Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
The graphs show a plateau at the level of…
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Within the picture is contained…
Billedet indeholder...
Kuvan esittely
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
The shape of the graph demonstrates that…
Grafens facon demonstrerer at...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figure…representing…
Figur... repræsenterer...
Kaavion alla oleva teksti
Figure…showing…
Figur... viser...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram…examining…
Diagram... undersøger...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram…depicting…
Diagram... skildrer...
Kaavion alla oleva teksti