Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
The graphs show a plateau at the level of…
图表显示在...水平下保持稳定
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Within the picture is contained…
图片中包含...
Kuvan esittely
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
该图表显示,...至...期间,...比...多
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

This diagram represents…and therefore shows that…
图表表明...,因此得出...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
The shape of the graph demonstrates that…
图表的变化表明...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
图中有明确的分布模式,这意味着...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
The graph can thus be used to predict…
因此,该图表可以用来预测...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figure…representing…
数字...代表...
Kaavion alla oleva teksti
Figure…showing…
数字...表示...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram…examining…
示图...表示...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram…depicting…
示图...描绘...
Kaavion alla oleva teksti