Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Хорошо известно, что...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
О... было уже многое написано и сказано...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Сегодня принято считать, что...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Вспомним о таких фактах, как...
Trecând din nou în revistă factorii...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Постоянной темой... является...
O temă recurentă in domeniul...este...
Johtoajatusten esittely
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Это исследование посвящено изучению причин...
Această lucrare explorează cauzele...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Нашей целью является...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

...обычно определяют как...
Prin definiție, ... înseamnă...
Tietyn termin määrittely
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Tietyn termin määrittely
Необходимо четко разъяснить определение...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Tietyn termin määrittely
Термин... относится к...
Termenul...se referă la...
Tietyn termin määrittely
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Согласно..., ... может быть определено как...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... обычно понимают как ...
...este înțeles ca...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Важно подчеркнуть...
Este important să accentuăm...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Мы сфокусировались на...
Atenţia noastră este acum asupra...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Наконец, дадим определение слова...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Мы имеем в виду, что...
Ceea ce vrem să spunem este...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Предлагаются различные толкования
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Päähypoteesin esittely
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Päähypoteesin esittely
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Päähypoteesin esittely
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Päähypoteesin esittely
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Päähypoteesin esittely
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
Найдена важная взаимосвязь между... и...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen