Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Közismert tény, miszerint...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Rengeteg anyag szól arról...
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Utána áttekintjük a tényezőket...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
A...egy állandó téma a ...-ban.
Ein beständiges Thema in ... ist...
Johtoajatusten esittely
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
A célunk, hogy...
Unsere Intention ist, ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Tietyn termin määrittely
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Tietyn termin määrittely
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Tietyn termin määrittely
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Tietyn termin määrittely
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Gemäß ... wird ... definiert als...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Damit meinen wir...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Päähypoteesin esittely
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Päähypoteesin esittely
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Päähypoteesin esittely
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Päähypoteesin esittely
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Päähypoteesin esittely
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen