Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Közismert tény, miszerint...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Rengeteg anyag szól arról...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Utána áttekintjük a tényezőket...
Trecând din nou în revistă factorii...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
A...egy állandó téma a ...-ban.
O temă recurentă in domeniul...este...
Johtoajatusten esittely
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Această lucrare explorează cauzele...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
A célunk, hogy...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Prin definiție, ... înseamnă...
Tietyn termin määrittely
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Tietyn termin määrittely
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Tietyn termin määrittely
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termenul...se referă la...
Tietyn termin määrittely
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...este înțeles ca...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Este important să accentuăm...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Atenţia noastră este acum asupra...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Ceea ce vrem să spunem este...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Päähypoteesin esittely
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Päähypoteesin esittely
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Päähypoteesin esittely
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Päähypoteesin esittely
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Päähypoteesin esittely
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen