Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Yleinen johdanto tutkielmaan
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Közismert tény, miszerint...
これは周知の事実だが、・・・
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Rengeteg anyag szól arról...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Általánosan elfogadott tény, hogy...
・・・・と言われているが、・・・
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Utána áttekintjük a tényezőket...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
A...egy állandó téma a ...-ban.
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Johtoajatusten esittely
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
最近では・・・・と言われているが、
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
A célunk, hogy...
私たちの目的は・・・・
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Tietyn termin määrittely
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Tietyn termin määrittely
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Tietyn termin määrittely
A .... kifejezés arra utal, hogy...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Tietyn termin määrittely
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
.... szerint a .... jelentése, hogy....
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Fontos hangsúlyozni, hogy...
・・・・を強調することは重要である。
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
私たちは・・・・に重点を置いている。
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
私たちが意味しているのは・・・・
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
複数の例が見受けられる。
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Päähypoteesin esittely
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Päähypoteesin esittely
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Päähypoteesin esittely
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Päähypoteesin esittely
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Päähypoteesin esittely
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen