Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Хорошо известно, что...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
О... было уже многое написано и сказано...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Сегодня принято считать, что...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Вспомним о таких фактах, как...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Постоянной темой... является...
Johtoajatusten esittely
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Это исследование посвящено изучению причин...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Amacımız ...
Нашей целью является...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
...обычно определяют как...
Tietyn termin määrittely
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Tietyn termin määrittely
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Необходимо четко разъяснить определение...
Tietyn termin määrittely
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Термин... относится к...
Tietyn termin määrittely
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Согласно..., ... может быть определено как...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... обычно понимают как ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Важно подчеркнуть...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Bizim odaklandığımız nokta ...
Мы сфокусировались на...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Наконец, дадим определение слова...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Demek istediğimiz şu ki ...
Мы имеем в виду, что...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Предлагаются различные толкования
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Päähypoteesin esittely
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Päähypoteesin esittely
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Päähypoteesin esittely
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Päähypoteesin esittely
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Päähypoteesin esittely
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen