Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Je obecně známým faktem, že...
Közismert tény, miszerint...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Rengeteg anyag szól arról...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Přetrvávající otázka v...je...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Johtoajatusten esittely
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Našim cílem je...
A célunk, hogy...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Podle definice...znamená...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Tietyn termin määrittely
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Tietyn termin määrittely
Je důležité si ujasnit definici...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Tietyn termin määrittely
Termín...odkazuje na...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Tietyn termin määrittely
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Podle... je definován/a jako...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...se obecně rozumí...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Je důležité zdůraznit...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Zaměřujeme se na...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
To, co máme na mysli, je...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Bylo navrhnuto několik definic.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Tato vysvětlení vychází z...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Päähypoteesin esittely
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Päähypoteesin esittely
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Päähypoteesin esittely
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Päähypoteesin esittely
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Päähypoteesin esittely
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen