Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Det er et velkendt faktum at...
Közismert tény, miszerint...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Rengeteg anyag szól arról...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Generelt set er det i dag aftalt at...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Et vedvarende emne i...er...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Johtoajatusten esittely
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Vores formål er at...
A célunk, hogy...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Ved definition...betyder...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Tietyn termin määrittely
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Tietyn termin määrittely
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Tietyn termin määrittely
Termet... henviser til...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Tietyn termin määrittely
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Ifølge..., defineres...som...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...forståes sædvanligvis som...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Det er vigtigt at understrege...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Vores fokus er på...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Hvad vi mener er at...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Päähypoteesin esittely
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Päähypoteesin esittely
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Päähypoteesin esittely
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Päähypoteesin esittely
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Päähypoteesin esittely
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen