Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Det er et velkendt faktum at...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Generelt set er det i dag aftalt at...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Trecând din nou în revistă factorii...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Et vedvarende emne i...er...
O temă recurentă in domeniul...este...
Johtoajatusten esittely
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Această lucrare explorează cauzele...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Vores formål er at...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Ved definition...betyder...
Prin definiție, ... înseamnă...
Tietyn termin määrittely
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Tietyn termin määrittely
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Tietyn termin määrittely
Termet... henviser til...
Termenul...se referă la...
Tietyn termin määrittely
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Ifølge..., defineres...som...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...forståes sædvanligvis som...
...este înțeles ca...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Det er vigtigt at understrege...
Este important să accentuăm...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Vores fokus er på...
Atenţia noastră este acum asupra...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Hvad vi mener er at...
Ceea ce vrem să spunem este...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Päähypoteesin esittely
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Päähypoteesin esittely
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Päähypoteesin esittely
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Päähypoteesin esittely
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Päähypoteesin esittely
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen