Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
Yleinen johdanto tutkielmaan
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Det är ett välkänt faktum att ...
... यह बात जाना-माना है.
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
En hel del skrivs och sägs om...
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Det är idag allmänt accepterat att...
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Vi granskar därefter de faktorer...
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Ett återkommande tema i. .. är ...
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Johtoajatusten esittely
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Syftet är att ...
हमारा लक्ष्य है कि...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

… betyder per definition …
... की परिभाषा है...
Tietyn termin määrittely
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
Tietyn termin määrittely
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
Tietyn termin määrittely
Termen ... hänvisar till ...
... का अर्थ है...
Tietyn termin määrittely
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Enligt ... definieras ... som ...
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... का साधारणतः अर्थ होता है...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Det är viktigt att understryka ...
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Vårt fokus ligger på ...
हमारा मूल विषय है...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Vad vi menar med detta är att ...
हमारा मतलब है कि...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Flera förklaringar har erbjudits.
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Efter ... har forskare hävdat att ...
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
Päähypoteesin esittely
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
Päähypoteesin esittely
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
Päähypoteesin esittely
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
Päähypoteesin esittely
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
Päähypoteesin esittely
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen