Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Yleinen johdanto tutkielmaan
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Det är ett välkänt faktum att ...
Ya es bien sabido que...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
En hel del skrivs och sägs om...
Mucho se ha escrito sobre...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Det är idag allmänt accepterat att...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Vi granskar därefter de faktorer...
Examinaremos los factores...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Ett återkommande tema i. .. är ...
Un tema persistente en... es...
Johtoajatusten esittely
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Esta investigación explora las causas de...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Syftet är att ...
Tenemos como propósito...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

… betyder per definition …
...es por definición...
Tietyn termin määrittely
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Tietyn termin määrittely
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Es importante entender correctamente la definición de...
Tietyn termin määrittely
Termen ... hänvisar till ...
El término... se refiere a...
Tietyn termin määrittely
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Enligt ... definieras ... som ...
De acuerdo con..., ... se define como...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... se entiende como...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Det är viktigt att understryka ...
Es importante enfatizar...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Vårt fokus ligger på ...
Nuestro punto de enfoque será...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Vad vi menar med detta är att ...
Queremos decir...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Flera förklaringar har erbjudits.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Efter ... har forskare hävdat att ...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Päähypoteesin esittely
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Päähypoteesin esittely
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Päähypoteesin esittely
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Päähypoteesin esittely
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Päähypoteesin esittely
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen