Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Este cunoscut tuturor faptul că...
Хорошо известно, что...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Multe s-au spus și s-au scris despre...
О... было уже многое написано и сказано...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Сегодня принято считать, что...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Trecând din nou în revistă factorii...
Вспомним о таких фактах, как...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
O temă recurentă in domeniul...este...
Постоянной темой... является...
Johtoajatusten esittely
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Această lucrare explorează cauzele...
Это исследование посвящено изучению причин...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autorii mai multor studii recente au propus...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Нашей целью является...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Prin definiție, ... înseamnă...
...обычно определяют как...
Tietyn termin määrittely
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Tietyn termin määrittely
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Необходимо четко разъяснить определение...
Tietyn termin määrittely
Termenul...se referă la...
Термин... относится к...
Tietyn termin määrittely
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Согласно..., ... может быть определено как...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...este înțeles ca...
... обычно понимают как ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Este important să accentuăm...
Важно подчеркнуть...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Atenţia noastră este acum asupra...
Мы сфокусировались на...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Наконец, дадим определение слова...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Ceea ce vrem să spunem este...
Мы имеем в виду, что...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Предлагаются различные толкования
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Urmând..., experții au demonstrat că...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Päähypoteesin esittely
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Päähypoteesin esittely
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Päähypoteesin esittely
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Päähypoteesin esittely
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Päähypoteesin esittely
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen