Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Yleinen johdanto tutkielmaan
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Este cunoscut tuturor faptul că...
これは周知の事実だが、・・・
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Multe s-au spus și s-au scris despre...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
・・・・と言われているが、・・・
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Trecând din nou în revistă factorii...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Am conceput această analiză pentru a identifica...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
O temă recurentă in domeniul...este...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Johtoajatusten esittely
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Această lucrare explorează cauzele...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autorii mai multor studii recente au propus...
最近では・・・・と言われているが、
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
私たちの目的は・・・・
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Prin definiție, ... înseamnă...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Tietyn termin määrittely
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Tietyn termin määrittely
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Tietyn termin määrittely
Termenul...se referă la...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Tietyn termin määrittely
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Conform ..., ...este definit ca fiind...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...este înțeles ca...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Este important să accentuăm...
・・・・を強調することは重要である。
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Atenţia noastră este acum asupra...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Ceea ce vrem să spunem este...
私たちが意味しているのは・・・・
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Mai multe explicaţii au fost oferite.
複数の例が見受けられる。
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Urmând..., experții au demonstrat că...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Päähypoteesin esittely
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Päähypoteesin esittely
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Päähypoteesin esittely
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Päähypoteesin esittely
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Päähypoteesin esittely
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen