Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Este cunoscut tuturor faptul că...
Ya es bien sabido que...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Mucho se ha escrito sobre...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Trecând din nou în revistă factorii...
Examinaremos los factores...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
O temă recurentă in domeniul...este...
Un tema persistente en... es...
Johtoajatusten esittely
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Această lucrare explorează cauzele...
Esta investigación explora las causas de...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autorii mai multor studii recente au propus...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Tenemos como propósito...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Prin definiție, ... înseamnă...
...es por definición...
Tietyn termin määrittely
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Tietyn termin määrittely
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Es importante entender correctamente la definición de...
Tietyn termin määrittely
Termenul...se referă la...
El término... se refiere a...
Tietyn termin määrittely
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Conform ..., ...este definit ca fiind...
De acuerdo con..., ... se define como...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...este înțeles ca...
... se entiende como...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Este important să accentuăm...
Es importante enfatizar...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Atenţia noastră este acum asupra...
Nuestro punto de enfoque será...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Ceea ce vrem să spunem este...
Queremos decir...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Urmând..., experții au demonstrat că...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Päähypoteesin esittely
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Päähypoteesin esittely
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Päähypoteesin esittely
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Päähypoteesin esittely
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Päähypoteesin esittely
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen