Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Para responder esta questão deve-se observar...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Estas konata fakto, ke...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
É consenso geral que...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Analisa-se agora os fatores...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Esta análise visa identificar...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Daura temo en... estas...
Johtoajatusten esittely
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Nia celo estas...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Por definição, ... significa...
Per difino... signifas...
Tietyn termin määrittely
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Tietyn termin määrittely
É importante deixar claro a definição de...
Estas grave, havi certe la difino de...
Tietyn termin määrittely
O termo...refere-se à/ao...
La termino... rilatas al...
Tietyn termin määrittely
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
De acordo com...,...é definido(a) como...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...geralmente significa...
...estas kutime komprenita por signifi...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
É importante enfatizar que...
Gravas emfazi...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
O foco é em/no/na...
Nia fokuso estas sur...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
O que se quer dizer é...
Kion ni volas diri, estas ke...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Diversas explicações foram dadas.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Päähypoteesin esittely
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Päähypoteesin esittely
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Päähypoteesin esittely
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Päähypoteesin esittely
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Päähypoteesin esittely
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...encontrou significante correlação entre...e...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen