Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Yleinen johdanto tutkielmaan
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Estas konata fakto, ke...
众所周知...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Multa estas verkita kaj dirita pri...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
如今,大家普遍认为...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
我们审视...等方面。
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
在此分析基础上,我们论证...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Daura temo en... estas...
在...领域,学者们普遍认为...
Johtoajatusten esittely
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
这项研究探寻...的原因
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
近期相关研究的作者建议...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Nia celo estas...
我们的目的是...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Per difino... signifas...
根据定义,...的意思是...
Tietyn termin määrittely
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Tietyn termin määrittely
Estas grave, havi certe la difino de...
明确...的定义很重要
Tietyn termin määrittely
La termino... rilatas al...
术语...指...
Tietyn termin määrittely
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
根据标准模型,...可以被定义为...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
根据...,...被定义为...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...estas kutime komprenita por signifi...
...普遍被认为是指...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
提到...,通常我们想到的是...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Gravas emfazi...
强调...很重要
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Nia fokuso estas sur...
我们的关注点在...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
最后,我们应该明确对...的定义
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Kion ni volas diri, estas ke...
我们的意思是...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
就此可以提供几种解释。
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
根据...,其他学者认为...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Päähypoteesin esittely
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Päähypoteesin esittely
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Päähypoteesin esittely
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Päähypoteesin esittely
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Päähypoteesin esittely
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
研究表明多种因素与...相关
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...发现...和...存在重要关联
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen