Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Yleinen johdanto tutkielmaan
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Estas konata fakto, ke...
It is a well-known fact that…
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Multa estas verkita kaj dirita pri...
A great deal is being written and said about…
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
It is generally agreed today that…
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
We then review the factors…
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
We build on this analysis to identify…
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Daura temo en... estas...
A persistent theme in...is…
Johtoajatusten esittely
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
This research explores the causes of…
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
The authors of more recent studies have proposed that…
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Nia celo estas...
Our purpose is to…
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Per difino... signifas...
By definition… means…
Tietyn termin määrittely
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Tietyn termin määrittely
Estas grave, havi certe la difino de...
It is important to be clear about the definition of…
Tietyn termin määrittely
La termino... rilatas al...
The term… refers to…
Tietyn termin määrittely
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
The standard model suggests that… can be defined as…
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
According to..., …is defined as…
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...estas kutime komprenita por signifi...
…is commonly understood to mean…
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Two brief examples might clarify this concept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Gravas emfazi...
It is important to emphasize…
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Nia fokuso estas sur...
Our focus is on…
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Finally, we should clarify our definition of…
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Kion ni volas diri, estas ke...
What we mean is that…
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Several explanations have been offered.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Following..., scholars have argued that …
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Päähypoteesin esittely
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Päähypoteesin esittely
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Päähypoteesin esittely
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Päähypoteesin esittely
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Päähypoteesin esittely
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...found a significant correlation between… and…
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen