Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Yleinen johdanto tutkielmaan
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
It is a well-known fact that…
Este cunoscut tuturor faptul că...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
A great deal is being written and said about…
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
It is generally agreed today that…
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
We then review the factors…
Trecând din nou în revistă factorii...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
We build on this analysis to identify…
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
A persistent theme in...is…
O temă recurentă in domeniul...este...
Johtoajatusten esittely
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
This research explores the causes of…
Această lucrare explorează cauzele...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
The authors of more recent studies have proposed that…
Autorii mai multor studii recente au propus...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Our purpose is to…
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

By definition… means…
Prin definiție, ... înseamnă...
Tietyn termin määrittely
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Tietyn termin määrittely
It is important to be clear about the definition of…
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Tietyn termin määrittely
The term… refers to…
Termenul...se referă la...
Tietyn termin määrittely
The standard model suggests that… can be defined as…
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
According to..., …is defined as…
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
…is commonly understood to mean…
...este înțeles ca...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
What we usually have in mind when we talk about… is…
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Two brief examples might clarify this concept.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
It is important to emphasize…
Este important să accentuăm...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Our focus is on…
Atenţia noastră este acum asupra...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Finally, we should clarify our definition of…
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
What we mean is that…
Ceea ce vrem să spunem este...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Several explanations have been offered.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
We can characterize these explanations as being rooted in…
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Following..., scholars have argued that …
Urmând..., experții au demonstrat că...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

The central question then becomes: how might… affect…?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Päähypoteesin esittely
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Päähypoteesin esittely
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Päähypoteesin esittely
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Päähypoteesin esittely
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Päähypoteesin esittely
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...found a significant correlation between… and…
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen