Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Yleinen johdanto tutkielmaan
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
It is a well-known fact that…
Estas konata fakto, ke...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
A great deal is being written and said about…
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
It is generally agreed today that…
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
We then review the factors…
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
We build on this analysis to identify…
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
A persistent theme in...is…
Daura temo en... estas...
Johtoajatusten esittely
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
This research explores the causes of…
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
The authors of more recent studies have proposed that…
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Our purpose is to…
Nia celo estas...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

By definition… means…
Per difino... signifas...
Tietyn termin määrittely
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Tietyn termin määrittely
It is important to be clear about the definition of…
Estas grave, havi certe la difino de...
Tietyn termin määrittely
The term… refers to…
La termino... rilatas al...
Tietyn termin määrittely
The standard model suggests that… can be defined as…
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
According to..., …is defined as…
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
…is commonly understood to mean…
...estas kutime komprenita por signifi...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
What we usually have in mind when we talk about… is…
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Two brief examples might clarify this concept.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
It is important to emphasize…
Gravas emfazi...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Our focus is on…
Nia fokuso estas sur...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Finally, we should clarify our definition of…
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
What we mean is that…
Kion ni volas diri, estas ke...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Several explanations have been offered.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
We can characterize these explanations as being rooted in…
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Following..., scholars have argued that …
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

The central question then becomes: how might… affect…?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Päähypoteesin esittely
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Päähypoteesin esittely
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Päähypoteesin esittely
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Päähypoteesin esittely
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Päähypoteesin esittely
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...found a significant correlation between… and…
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen